News

News

News technology ความทนทานของการรักษาด้วยเซลล์ในอนาคต

ความทนทานของการรักษาด้วยเซลล์ในอนาคต

เครื่องมือพื้นฐานเดียวกันที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกใช้เพื่อควบคุมชีวิตในระดับโมเลกุล ความก้าวหน้ามีผลกระทบต่อยาในอนาคตและชีววิทยาสังเคราะห์โปรตีนเทียมที่ทำหน้าที่เป็นประตูอณูระดับโมเลกุล เครื่องมือเหล่านี้เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เพื่อโปรแกรมพฤติกรรมของระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นโปรตีนออกแบบใหม่สามารถควบคุมการแสดงออกของยีน

ในเซลล์ T-cells ของมนุษย์ การพัฒนานี้อาจปรับปรุงความปลอดภัยและความทนทานของการรักษาด้วยเซลล์ในอนาคต แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ไกลจากอุดมคติประตูลอจิกของเราที่สร้างขึ้นจากโปรตีนที่ออกแบบโดยเดอโนโวนั้นเป็นโมดูลที่หลากหลายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอิเล็คทรอนิกส์หรือชีวภาพประตูตรรกะจะรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณด้วยวิธีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดคือประตูมันสร้างผลผลิตเฉพาะเมื่อมีการป้อนข้อมูลหนึ่งและอื่น ๆ ที่มีอยู่

TopBack to Top