News

News

News sport news สมาชิก AFF เห็นควรเลื่อน AFF Suzuki Cup 2020 ไปแข่งปีหน้า

สมาชิก AFF เห็นควรเลื่อน AFF Suzuki Cup 2020 ไปแข่งปีหน้า

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนประชุมผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2020 ไปแข่งปี 2021 สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ถึงเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ที่ตามกำหนดเดิมจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้

โดยล่าสุด ในที่ประชุมได้มีข้อแนะนำให้ในการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ออกไปแข่งในปีหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ประเทศยังคงไม่ดีขึ้นและมีข้อจำกัดในการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหลังการประชุม นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ผมเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนชาติอื่นๆ โดยคณะผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนร่วมกับ บริษัท Sport Five ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup ไปแข่งในปีหน้า

TopBack to Top