News

News

Category: idolsmiledental

จัดฟันแบบใส invisalign เทรนด์ใหม่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดฟันแบบใส invisalign เทรนด์ใหม่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น


จัดฟันแบบใส invisalign เทรนด์ใหม่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น การจัดฟันแบบใส (Invisalign) คือการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่เป็นพลาสติกใส ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันโดยการวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D ใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสและสามารถใส่หรือถอดออกได้เอง แทนเครื่องมือเหล็กจัดฟันที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป ช่วยให้ฟันของคุณเรียงสวยงามโดยที่มองไม่เห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่ โดยเครื่องมือจัดฟันจะถูกออกแบบมาให้พอดีกับโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไปประมาณ 30% ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคน ...

TopBack to Top